گزارش کارآموزی معماری

گزارش کارآموزی عمران،اجرای دیوار حایل

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی عمران اجرای دیوار حایل دیوارهای حایل باید برای مقابله با فشار خاک که شامل بار زنده روی سطح بالای دیوار…

گزارش کارآموزی عمران،ساختمان اسکلت فلزی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسکلت فلزی پس از منعقد شدن پیمان بین کارفرما و پیمانکار جهت شروع عملیات اجرائی تحویل زمین صورت…

گزارش کارآموزی اداره راه و ترابری

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی اداره راه و ترابری ساختن ونگهداری راه های شوسه در کشور وسیع وکوهستانی ایران چون هزینه زیادی داشته لذا تا مقارن…

گزارش کارآموزی معماری،اجرای ساختمان بتنی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی پیاده سازی نقشه : منظور از پیاده کردن نقشه یعنی انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر…

تحقیق کارآموزی سفال و سفالگری

این گزارش کارآموزی بصورت Word و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی سفال و سفالگری معرفی سفالگری به روش قالبگیری کارآگاه سفالگری و وسایل آن : ۱ – کارگاه سفالگری دارای ۲ سالن می…

گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسکلت فلز با سقف کامپوزیت

این گزارش کارآموزی بصورت Word و قابل ویرایش و همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسکلت فلز با سقف کمپوزیت خاکبرداری: بدلیل حجم زیاد خاکبرداری از ماشین آلات سنگین برای خاکبرداری در مراحل ساخت ساختمان…

پروژه کارآموزی عمران،مراحل ساخت یک ساختمان

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی عمران برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و…

پروژه کارآموزی عمران،نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : پروژه کار آموزی عمران, نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول پیشرفت سریع جوامع ونیازهای روز افزون آنها به…

گزارش کارآموزی عمران،مدیریت اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی عمران،مدیریت نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که…

گزارش کارآموزی معماری،فن و هنر سفالگری

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی فن و هنر سفالگری قرن ۳ هجری شروع و تلاشهای فرهنگی و اقتصادی در حیات جامعه است پس از دو…