گزارش کارورزی در یک پتروشیمی

گزارش کارآموزی شیمی ، در یک مجتمع پتروشیمی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96 گازکروماتوگرافی طریقه ای است فیزیکی برای جدا کردن اجسام متشکله یک مخلوط .اساس این…