گزارش کارآموزی پتروشیمی

گزارش کارآموزی پتروشیمی واحد اسید سیتریک

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی در پتروشیمی واحد اسید سیتریک واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی می باشد. که ابتدا از ترکیب…

گزارش کارآموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در پتروشیمی هدف پتروشیمی اراک در یک نگاه : ایجاد یک مجتمع پتروشیمی جهت تولید…