پروژه کار ورزی در بخش it دانشگاه

گزارش کارآموزی برای رشته کامپیوتر در دانشکده پزشکی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی کامپیوتر در دانشکده پزشکی دفتر امور فن آوری اطلاعات و آمار دانشکده پزشکی به منظورساماندهی، یکپارچه سازی و بهبود نظام…