گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش کامپیوتر

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی

کانون مرکزی است که در راستای اهداف،اصول وسیاستهای سازمان دانش آموزی برای غنی سازی اوقات فراغت وارتقاء آگاهی های اعضا سازمان وسایردانش آموزان ومخاطبین بااستفاده در قالب فعالیتهای فرهنگی،ادبی،هنری،ورزشی،اجتماعی،علمی،مهارتی واردویی وسازماندهی اعضا،فعالیت می نماید. علیرغم پیچیدگی های برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان بویژه دانش آموزان دوره متوسطه ونیز تنگنا ومحدودیت ها،باید اذعان کردکه در شرایط امروز کشور،در مواجه با پیشرفت تکنولوژی وفراگیری فن آوری اطلاعات وارتباطات می باشیم،باید متناسب با نیازها و خواسته های دانش آموزان اقدامات اساسی درارتباط باحضورفعال وبا نشاط آنان درکانونها انجام دهیم.برنامه های مدون کنونی،بیانگر دواصل مهم در ماهیت وجودی کانونهاست،به استناداین دواصل باید تدابیری سیستماتیک ونظام مند برای بهره وری هرچه بیشترواستفاده بهینه از این فضاها اندیشیده شود واین امرامکان پذیرنیست مگراینکه همه اجزاء وعناصری که به نحوی با فعالیتهای کانون مرتبط می باشند،به طور هماهنگ ویکپارچه نیاز به یک فرآیند برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک را در کانونها مبنی برایجاد تحولی اساسی در نوع نگاه به نیازها و مسائل فرهنگی واجتماعی نسل امروز را به سیاست گذاران گوشزد نماید.
وظایف مدیر کانون :۱- تهیه و تدوین دقیق برنامه های سالانه وتعیین اعتبارات ، امکانات و نیروی انسانی مورد نیازوپیش بینی درآمدها برای ارائه به هیات مدیره کانون. ۲- سازماندهی و توجیه نیروهای تحت پوشش. ۳- اجرای دقیق مصوبات و برنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان دانش آموزی. ۴- توجیه مسئولان بخش ها،همکاران واولیای دانش آموزان نسبت به اهداف، ضرورتها و فعالیتها. ۵- تشکیل جلسات شورای هماهنگی و برنامه ریزی با حضور معاون و مدیران بخش ها بر اساس اصول، سیاست ها و راهبردهای کلی و دستورالعمل های اداره کل کانونها. ۶- ایجاد زمینه لازم برای مشارکت بیشتردانش آموزان ومربیان درتصمیم گیری واجرای برنامه ها. ۷- گسترش ارتباط و تبادل تجارب به صورت مستمر با مدیران سایر کانونها، سازمانها و نهادهای فرهنگی ودانش آموزی برای انجام همکاریهای مشترک. ۸- حفظ تعادل دراجرای برنامه های عمومی، تشکیل کارگاههای آموزشی وایجاد انجمن ها. ۹-نظارت بر عملکرد مسئولان بخش ها و سایردست اندرکاران. ۱۰- ایجاد تسهیلات و تهیه امکانات برای اجرای برنامه ها و فعالیتها. ۱۱- تشکیل صندوق تعاون ویژه اعضا و نظارت بر فعالیتهای آن. ۱۲- پی گیری تامین اعتبارازمنابع مالی جدید. ۱۳- شرکت در دوره های آموزشی که از طریق اداره کل کانونها و سازمان دانش آموزی استان طراحی می گردد. ۱۴- معرفی برنامه ها و فعالیت های کانون از طریق رسانه های جمعی ، مطبوعات و صداوسیما و.. به جامعه و خانواده. ۱۵- ارائه طرحهای نو به کارشناسی کانونهای استان. ۱۶- پیگیری تآمین وتخصیص اعتبارات ونیروی انسانی کانون ازطریق سازمان دانش آموزی،آموزش وپرورش وانعقاد باافراد ذی صلاح حقوقی وحقیقی. ۱۷- اقدام مستمربرای تهیه آخرین اطلاعات مربوط به کلیه فعالیتهای انجام شده دربخش های مختلف. ۱۸- تنظیم فهرست اسناد ومدارک واموال درچهار نسخه طبق مقررات تحویل وتحول(هنگام تغییر سمت)وارسال یک نسخه به سازمان دانش آموزی منطقه/شهرستان پس از تآیید مدیر جدید.
دانش آموزان دوره راهنما یی در بدو تاسیس کانون ها با برنامه ” اعضاء ” متناسب با علائق واستعداد های خود حداقل به مدت ۳ سال به عضویت کانونها درآمده و برای رشد و شکوفایی خود ازطریق آموزش در رشته های مختلف فرهنگی،هنری،فرهنگی،هنری،ادبی،ورزشی،علمی،مهارتی ازخدمات کانون بهره مند می گردند. در برنامه سوم هم به علت استقبال چشمگیر دانش آموزان،وبه علت گرایش به گروه گرایی دراین دوره سنی،ضرورت توجه به ساماندهی فعالیت ها رابیشترمی نمود. در این راستا مطالعات جدی انجام گرفت و سر انجام دستورالعمل آن تهیه و به مرحله اجرا در آمد. دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی که در برنامه های کانون به عنوان نوجوان هم شناخته می شوند.این دانش آموزان علاوه بر شرکت در کارگاههای آموزشی،بمنظورتمرین مشارکت در پذیرش مسئولیت های آینده در برنامه ها حضور می یابند.
اهمیت وضرورت آشنایی بیشتر جوانان کشورمان با فرهنگ اسلامی وایجاد تحرک دربین آنان وتحکیم پیوند عاطفی آینده سازان میهن اسلامیمان باچهارده معصوم علیهم السلام،کاملآ محسوس است. در این زمینه باید به تقویت ارزشها وباورهای دینی ومذهبی در کانونها اهتمام ورزید و فضایی مورد پذیرش طبع پر شور جوانان فراهم نمود تا اسوه های بشری و سنت نبی و ائمه اطهار (ع) به آنان شناسانیده شود.بیان باورها و رفتارهای دقیق و شفاف به آنان ارزش می بخشد و آنها را از سردرگمی نجات می بخشد در همین راستا هیآت محبان اهل بیت (ع) در هریک از کانونها در صورت تشکیل انجمن قرآن و عترت،توسط انجمن فوق و در غیر این صورت با مسئولیت مدیر یا معاون کانون راه اندازی می شود.
برنامه کارگاههای آموزشی اعضاء : کانون به عنوان مرکزی است که دانش آموزان درآن داوطلبانه،با رغبت وانگیزه وعلاقمندی خود به آن مراجعه نموده وزمینه و فعالیت های مورد علاقه خود را ازمیان” برنامه های عمومی(غیر ثابت)،عضویت انجمن ها وکارگاهی تخصصی آموزشی،انتخاب می کنند و در حالی که آنها به ازای این انتخاب سالهای مفیدی ازعمر خود را ” که زمان تعیین کننده وسرنوشت سازآینده تحصیلی- شغلی و اجتماعی اشان است” در آ‌ن صرف می کنندانتظار یافتن مسیری روشن و تدوین برنامه ای دقیق برای انجام فعالیتها را دارند که بتواند برایشان فرصتی را فراهم کند که ضمن لذت بردن ازگذراندن اوقات فراغت ایشان در کانون ،دستاورد قابل عرضه ای به جامعه و خانواده ارائه نمایند،باتوجه به موارد فوق در نظراست آموزشها وفعالیتهای انتخابی دانش آموزان به سمت قانونمندی هرچه بیشتروایجاد پایگاه اجتماعی سوق داده شود. دراین راستا نیازسنجی ازرشته های موردعلاقه دانش آموزان در هرسال،استاندارد سازی محتوا وفضا وامکانات وتآمین نیروهای آموزشی متناسب با هر رشته وارئه مدارک معتبرومورد پذیرش جامعه به اعضاء و دانش آموزان وزمینه سازی برای استفاده آنان ازمدارک یادشده اجتناب ناپذیر است. این امر ضمن اینکه شآن پایگاه اجتماعی کانونها را حفظ خواهد نمود،بسیاری از دغدغه ها و نگرانی های دانش آموزان وخانواده ها را از لحاظ ایجاد مشکلات افت تحصیلی حل خواهد نمود.
گزارش کارآموزی کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر دانلود کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش رایانه و کامپیوتر پروژه کار آموزی کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر بخش کامپیوتر

فهرست مطالب

فصل اول:آشنایی کلی بامکان کارآموزی
۱-۱ تاریخچه سازمان ۳
۲-۱نمودارسازمانی وتشکیلات ۵
شرح وظایف پست های سازمانی ۸
۳-۱نوع محصولات تولیدی یا خدمات ۱۵
۴-۱شرح مختصری از فرآیند تولیدی یا خدماتی ۲۱
فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط بارشته علمی کارآموز
۱-۲موقعیت رشته کامپیوتر(نرم افزار)در کانون
۲-۲ بررسی شرح وظایف رشته کامپیوتر درواحدصنعتی ۳۷
۳-۲امورجاری دردست اقدام ۴۸
۴-۲برنامه های آینده ۵۰
۵-۲ تکنیک های مورد استفاده توسط رشته کامپیوتر(نرم افزار)درکانون ۵۶
فصل سوم:آزمون آموخته ها ونتایج
نتیجه گیری کلی

این گزارش کارآموزی شامل عکس می باشد

دانلود گزارش کارآموزی کانون فرهنگی تربیتی بخش کامپیوتر

کارآموزی های مشابه :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *