گزارش کارآموزی شرکت رایانه

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است،همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری

شرکت داده پردازی فن آوا یکی از شرکت‌های تحت پوشش گروه فن آوا ( هلدینگ تخصصی در حوزه IT,ICT ) است که از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انتقال داده‌ها و سرویس‌های جانبی آن آغاز کرده و در حال حاضر دارنده پروانه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) در سطح کشور است. علاوه بر این، شرکت داده پردازی فن آوا قادر به ارائه سرویس‌هایی بر پایه تکنولوژی‌های مبتنی بر شبکه Wireless و فیبر نوری نیز می باشد. این شرکت با پشتوانه و همکاری مجموعه‌های فنی گروه فن آوا و شرکاء خارجی ُ تراز اول خود در حوزه IT اقدام به تامین تجهیزات اصلی ( با تکنولوژی نسل سوم IP-DSLAM ) نموده و در سرتاسر ایران بستر لازم برای ارائه سرویس‌های انتقال پر سرعت داده‌ها را فراهم نموده است.
Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
تکنولوژی DSL حدود ۱۰ سال است که پا به عرصه ارتباطات در منازل و سازمان‌های کشور‌های پیشرفته گذاشته و با توجه به قابلیت‌های بی نظیرش بستر مناسبی را جهت برطرف نمودن نیاز‌های ارتباطی مردم و شرکت‌ها فراهم کرده است. بطوری که مردم در تمامی سطوح می‌توانند با یک آموزش ساده از خدمات مبتنی بر این خطوط استفاده کنند. و بسیاری از سفر‌های درون شهری و بین شهری را از طریق خطوط تلفن و با صرفه جویی در زمان و هزینه انجام دهند.
دانلود گزارش کارآموزی رایانه در شرکت داده پردازی کار آموزی کامپیوتر در یک شرکت داده پردازی

فهرست مطالب

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا ISP
فصل اول : گروه فن آوا ۱۵
۱-۱- معرفی گروه فن آوا: ۱۵
۱-۱-۱- شرکت توسعه سازه پای: ۱۷
۱-۱-۲- شرکت فن آوا کارت: ۱۸
۱-۱-۳- شرکت ارتباطات فن آوا : ۱۹
۱-۱-۴- شرکت ارتباطات کوه نور: ۱۹
۱-۱-۵- شرکت داده سامانه فن آوا: ۲۰
۱-۱-۶- شرکت گسترش صنایع فن آوا: ۲۲
۱-۱-۷ – شرکت مشاوره فن آوا: ۲۳
۱-۱-۸- شرکت فن آوا موج: ۲۳
۱-۱-۹- شرکت داده پردازی فن آوا: ۲۵
۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص): ۲۸
۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص): ۲۸
۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا: ۲۹
۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا: ۲۹
۱-۲-۲- سرویس(ISP) Internet Service Provider گروه فن آوا: ۳۱
۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا: ۳۲
۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا: ۳۳
۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا: ۳۴
۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا: ۳۴
۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا: ۳۴
فصل دوم : خانواده XDSL 36
۲-۱- تکنولوژی DSL : 36
۲-۱-۱- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL : 37
۲-۱-۲- تجهیزات DSL : 39
۲-۲- معرفی تکنیک : ADSL 40
۲-۲-۱- مدولاسیون‌های سیستم ADSL : 41
۲-۲-۱-۱- روش CAP : 42
۲-۲-۱-۲ – روش DMT : 42
۲-۳- معرفی تکنیک VDSL : 43
۲-۳-۱- سرعت VDSL : 44
۲-۳-۲- تجهیزات VDSL : 44
۲-۳-۳- آینده VDSL : 45
۲-۴- نصب مودم ADSL : 47
۲-۴-۱- نصب تجهیزات : ۴۷
۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات : ۴۸
۲-۴-۳- تست اولیه : ۴۹
۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم : ۴۹
۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP : 52
۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران: ۶۲
۲-۵-۱- تست کردن POWER : 62
۲-۵-۲- تست کردنDSL Link : 62
۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet : 64
۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE : 65
۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP : 65
۲-۵-۶- تست DNS : 69
۲-۵-۷- تنظیمات Browser : 70
۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط : ۷۱
فصل سوم :PPPOE 73
۳-۱- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ): 75
۳-۲ – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE : 75
فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM 80
۴-۱- فرمت هدر سلول ATM : 80
۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM : 81
۴-۳- ساختار مدل ATM : 82
۴-۴- لایه‌های تنظیم ATM : 84
فصل پنجم : پروتکل TCP/IP 87
۵-۱- معرفی پروتکل TCP/IP: 87
۵-۲- لایه‌های پروتکل TCP/IP: 88
۵-۲-۱- لایه Application : 89
۵-۲-۲- لایه Transport : 90
۵-۲-۳- لایه اینترنت : ۹۰
۵-۲-۴- لایه Network Interface : 91
۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها: ۹۱
۵-۴- آدرس IP : 92
۵-۵- پورت TCP/UDP : 92
۵-۶- سوکت ( Socket ): 93
۵-۷- پروتکل‌های اساسی TCP/IP : 93
۵-۸- پروتکل TCP : لایه Transport 93
۵-۹- پروتکل UDP : لایه Transport 94
۵-۱۰- پروتکل IP : لایه Internet 95
۵-۱۱- پروتکل ICMP : لایه Internet 96
۵-۱۲- پروتکل IGMP : لایه Internet 97
۵-۱۳- پروتکل ARP : لایه Internet 97
فصل ششم : خطوط E1 99
فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN 102
فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy ) 108
۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟ ۱۰۸
۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟ ۱۰۹
۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟ ۱۰۹
۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟ ۱۱۱
۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟ ۱۱۱
۸-۶- آیا Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟ ۱۱۱
۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟ ۱۱۱
۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail را نیز بالا می برد ؟ ۱۱۲
۸-۹- آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟ ۱۱۲
۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها: ۱۱۲
فصل نهم : HTML 114
۹-۱- شکل کلی دستورات HTML : 114
۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی: ۱۱۵
۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی: ۱۱۵
۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب : ۱۱۶
۹-۲- لیست‌ها درHTML : 117
۹-۲-۱- لیست مرتب : ۱۱۷
۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب: ۱۱۸
۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی: ۱۱۹
۹-۳- تعریف جدول: ۱۲۰
۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan : 121
۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی : ۱۲۱
۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها: ۱۲۲
۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML : 122
۹-۴-۲- دستور <form> : 123
۹-۴-۳- صفت action : 124
۹-۴-۴- صفت method : 124
۹-۴-۵- نحوه کاربرد form: 125
۹-۴-۶- کنترل‌های فرم: ۱۲۶
۹-۴-۷- کنترل‌های متنی: ۱۲۶
۹-۴-۸- فیلد رمز در form: 127
۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی: ۱۲۸
۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده : ۱۲۸
۹-۴-۱۱- لیست لغزنده: ۱۲۹
۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی : ۱۳۰
۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی: ۱۳۰
۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit : 131
۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit : 131
۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی : ۱۳۲
فهرست مآخذ ۱۳۴
فهرست جداول
جدول ۲-۱- مقایسه تکنیک‌های مختلف DSL 46
فهرست اشکال
شکل ۲-۱- تجهیزات داخل Rack 40
شکل ۲-۲- متعلقات جعبه مودم ۴۷
شکل ۲-۳- اتصال مودم ازطریق کابل USB 48
شکل ۲-۴- اتصال مودم از طریق کابل شبکه ۴۹
شکل ۲-۵- مرحله اول نصب درایور مودم ۵۰
شکل ۲-۶- مرحله دوم نصب درایور مودم ۵۰
شکل ۲-۷- مرحله سوم نصب درایور مودم ۵۱
شکل ۲- ۸- مرحله چهارم نصب درایور مودم ۵۱
شکل ۲- ۹- مرحله اول ساخت ADSL Connection 52
شکل ۲-۱۰- مرحله دوم ساخت ADSL Connection 53
شکل ۲-۱۱- مرحله سوم ساخت ADSL Connection 53
شکل ۲-۱۲- مرحله چهارم ساخت ADSL Connection 54
شکل ۲-۱۳- مرحله پنجم ساخت ADSL Connection 55
شکل ۲-۱۴- مرحله ششم ساخت ADSL Connection 55
شکل ۲-۱۵- مرحله هفتم ساخت ADSL Connection 56
شکل ۲-۱۶- مرحله هشتم ساخت ADSL Connection 57
شکل ۲-۱۷- مرحله نهم ساخت ADSL Connection 58
شکل ۲-۱۸- مرحله دهم ساخت ADSL Connection 58
شکل ۲-۱۹- مرحله یازدهم ساخت ADSL Connection 59
شکل ۲-۲۰- مرحله دوازدهم ساخت ADSL Connection 60
شکل ۲-۲۱- مرحله سیزدهم ساخت ADSL Connection 61
شکل ۲-۲۲- مرحله چهاردهم ساخت ADSL Connection 61
شکل ۳-۱-Password Autthentication Protocol 77
شکل ۳-۲- Phas Sequence 78
شکل ۳-۳- ساختار فیزیکی ۷۹
شکل ۴-۱- مقایسه فرمت UNI , NNI 81
شکل ۵-۱- لایه‌های پروتکل TCP/IP 89
شکل ۵-۲- نحوه تمایز دو برنامه درTCP/IP 92
شکل ۵-۳- لایه Transport 94
شکل ۵-۴- پروتکل ICMP : لایه Internet 96
شکل ۵-۵- الف) پروتکلICMP :لایه Internet ب)پروتکلARP لایهInternet 98
شکل ۷-۱- نمایی از اتاق کانکس واقع درمرکزمخابرات ۱۰۵
شکل ۷-۲- طرح شماتیک نصب تجهیزات پروژهPAP فن آوا ۱۰۵
شکل ۷-۳- ساختار بلوکی سمت Dslam 106
شکل ۷-۴- ساختار بلوکی سمت User 107

دانلود پروژه گزارش کار آموزی شرکت رایانه

کارآموزی های مشابه :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *