پروژه گزارش کارورزی در اداره برق

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

دانلود پروژه گزارش کارورزی در اداره برق

درسیستم های انتقال DC قدرت تولید شده توسط ژنراتورهای AC از طریق ترانسفورماتور ویک سوکننده الکترونیکی به خط انتقال DC داده میشود . یک اینورترالکترونیکی ، جریان مستقیم رادرانتهای خط به جریان متناوب تبدیل می کند تا بتوان ولتاژآنرا بایک ترانسفورماتور جهت مصرف کننده ها کاهش داد . مطالعات اقتصادی اغلب نشان داده است که برای خطوط کوتاهتر ازحدود ۵۶۰ کیلومتر استفاده ازخطوط انتقال هوائی DC مقرون به صرفه نیست . بعد ازاینکه طرح توربینها ی بخارتوسط پارسون ارائه شد قدرتهای تولید شده با این توربین ها بیشترین محبوبیت رابرای طراحان سیستم ها بهمراه آورد . فرکانس معرفی توربین های بخار باسرعت زیاد لزوم افزایش فرکانس واستاندارد کردن فرکانس یک سیستم مطرح شد. با استاندارد کردن فرکانس ، امکان اتصال سیستم ها به یکدیگر نیز بوجود می آمد. امروزه عموما” فرکانس های ۵۰ و۶۰ هرتز درسیستم های قدرت مورد استفا ده می باشند. امکان اتصال سیستم های قدرت کوچکتروبوجود آمدن سیستم های بهم پیوسته باعث رشد وبزرگ شدن سیستم های قدرت گردید.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه
تاریخچه صنعت برق
فلسفه وجود پستهای فشار قوی
سیستم قدرت
پست
بهره برداری از پستهای برق
شرح وظایف اپراتور پستهای ۲۳۰ کیلو ولت
الف– وظایف اپراتور شبکار
ب– وظایف اپراتور روزکار
فصل دوم ترانس و ملحقات آن
تعریف ترانسفورماتور
تلفات ترانسفورماتور
انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز
ترانسفورماتور جریان C.T
ترانسفورماتورهای ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T
فصل سوم : رله های حفاظت خط وترانس
حفاظتهای ترانسفورماتور
رله بوخهلتس
رله جریان زیاد با زمان معکوس
رله دیفرانسیل
رله ارت فالت
رله اضافه جریان
رله جریان زیاد با زمان ثابت
حفاظت خط
رله دیستانس
فصل چهارم : کلیدهای قدرت
کلیدهای فشار قوی
قطع کننده یا سکسیونر
قطع جرقه در کلیدهای فشار قوی
کلید قدرت یا دژنکتور
کلیدهای تمام روغنی

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق

کار آموزی شرکت برق کارآموزی پست فشار قوی انتقال برق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *