گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

پروژه کار آموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات

اتصال کابل صفحه کلید دوردیف است . یک ردیف برای صفحه کلید های بااتصال هفت پین و ردیف دیگر برای صفحه کلید های بااتصال ده پین میباشد . بافشار هر کلید مجاز صدای بیپ کوتاهی شنیده می شود. کلیدهای(*،۰،#) کلیدهای ردیف صفحه شماره گیر(# ، ۰ ، *) درشروع شماره گیری ( دردوحالت پالس و تن) کار نمی کنند . بعدازواردکردن اولین شماره تلفن غیرازصفر، فقط کلید o باز می شود و کلیدهای باقی مانده درصورت فعال بودن شماره گیر تن بعداز دریافت سیگنال۱۶KHz بازمیشود .
دریافت سکه بعدی : درصورتی که بخواهید بعداز پایان زمان مکالمه شهری و بادریافت سیگنال۱۶KHz بادریفت سکه دیگری اجازه ادامه مکالمه داده شود . کد ۱۰۱ رادرحالت برنامه ریزی وارد کنید ( پیش تنظیم = غیرفعال) درصورت نیاز ، تایمر مکالمه شهری (پیش تنظیم = صدوهشتاد ثانیه ) و با زمان بین دو سیگنال ۱۶KHz را تنظیم کنید.( پیش تنظیم = صدونود ثانیه) در پایان زمان و یا بادریافت سیگنال ۱۶KHz صدای بیپ مخصوصی اطلاع میدهد که سیگنال ۱۶KHz دریافت شده و یا زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه اجازه خداحافظی و یادرصورت قعال بودن دریافت سکه بعدی، با انداختن سکه در تلفن در محدوده زمانی ده ثانیه ادامه مکالمات بدهند .
سرویس دبیت کارت: باوراد کردن شماره ۱۳۲( کد سرویس دبیت کارت ) و درپی ان بادریافت سیگنال و یابدون دریافت سیگنال ۱۶KHz ( پیش تنظیم = بدون ۱۶KHz باصدای بیپ مخصوصی شماره گیر تن فعال میشود و سکه به صندوق نمیرود ( مکالمه رایگان است) ( پیش تنظیم = فعال) . بدون محدودیت زمانی (پیش تنظیم = بدون محدودیت تایمر= سی دقیقه ) درپایان مکالمه درصورتی که تایمر فعال باشد ، صدای بیپ مخصوصی ، اطلاع میدهد که زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه برای خداحافظی باقی مانده است . باگذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه رااز دریچه دریافت، بردارید .
سرویسهای رایگان: با وارد کردن شماره تلفن های موجود در لیست سرویسهای رایگان تلفن ،مثل ۱۱۰ و۱۱۵ و در پی آن،با دریافت و یا بدون دریافت سیگنال ۱۶ کیلو هرتز(پیش تنظیم=فعال)صدای بیپ مخصوصی اطلاع از شروع مکالمه رایگان می دهد(پیش تنظیم=فعال).با محدودیت زمانی (پیش تنظیم=۱۸۰ ثانیه).در پایان مکالمه ،صدای بیپ مخصوصی اطلاع می دهد که زمان به پایان رسیده و ارتباط قطع می گردد.وارد کردن شماره ها و یا حذف آنها فقط از طریق اداره پشتیبانی امکان دارد.با گذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه را از دریچه دریافت ،بردارید.
ادامه مکالمه شهری عادی: در زمان مکالمه بعد از دریافت سیگنال ۱۶ کیلو هرتز اول در صورتیکه سیگنال ۱۶ کیلو هرتز دیگری در محدوده زمانی تنظیم شده(پیش تنظیم=۱۹۰ ثانیه)نرسیده با صدای بیپ مخصوصی مکالمه قطع می گردد،مگر وضعیت زیر فعال باشد،با دریافت سکه بعد از دریافت سیگنال۱۶ کیلو هرتز و یا اتمام تایمر شهری (پیش تنظیم=۱۸۰ ثانیه،غیر فعال).
محدودیت تعداد شماره های تلفن: با وارد کردن حداکثر ۸ رقم (پیش تنظیم=۸ رقم)، و با اتمام زمان پیش تنظیم=۱۰ ثانیه) برای وارد کردن آخرین کلید،صفحه کلید قفل می شود و در صورت دریافت سیگنال ۱۶ کیلو هرتز شماره گیر تن فعال می شود (پیش تنظیم=فعال). گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات دربخش تعمیرات

فهرست مطالب

بررسی نحوه عملکرد مخابرات دربخش تعمیرات
فصل اول : تلفن سکه ای تکتا
بخش اول
شرح مدار
صفحه کلید
دریافت سکه ی بعدی
سرویس دبیت کارت
سرویس های رایگان
مکالمه ی شهری عادی
محدودیت تعداد شماره های تلفن
تنظیم برد حس سکه
بخش دوم
مکانیزم مدار تشخیص سکه
مدار اصلی
بخش سوم
برنامه ریزی
فعال و غیر فعال کردن برخی از خصوصیات تلفن
عیب یابی و رفع عیب
عیب یابی بر اساس روشن شدن LED و صدای بوق
فصل دوم: تلفن سکه ای تکتا طرح قدیم
فصل سوم: سوییچینگ
فصل چهارم: شرحی درباره ی انواع ارتباطات

دانلود گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات

کارآموزی بررسی نحوه عملکرد در بخش تعمیرات مخابرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *