کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا با تکنولوژی نیمه هادی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

دانلود گزارش کاراموزی فرستنده های رادیویی توان بالا با استفاده از تکنولوژی نیمه هادی

فرستنده های پرقدرت رادیویی NASIR ساخت جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی با بهره گیری کامل از قطعات نیمه هادی وبدون استفاده از لامپ های خلا ساخته می شوند. لذا این فرستند هادارای طول عمربسیار زیادی هستند ونیاز به تعویض دوره ای عناصرفعال پرقدرت نظیرلامپ ندارند علاوه برآن ولتاژهای استفاده شده دراین فرستنده ها نسبتا پایین بوده ومشکلات ناشی از ولتاژهای بالادرهنگام نصب وراه اندازی وهمچنین هنگام نگهداری وتعمیرات درآنها وجود ندارند. راندمان بالای ابن فرستنده ها مرهون استفاده از تکنولوژی سوئیچینگ است وباعث می شود اولا مصرف برق آنها مقرون به صرفه باشد‘ثانیا گرمای تولید شده توسط آنهادرهنگام کارکمترازفرستنده های لامپی باشد.مزیت اخیرباعث می شود ایستگاههای فرستنده نیاز کمتری به سیستم های خنک کننده مفصل وگرانقیمت داشته باشند ازآنجا که درمقایسه با لامپها ‘عناصرنیمه هادی درترکیب های مختلف تقویت کنند ه ها نمی توانند قدرت بسیار بالایی راتولید کنند ‘لازم است که طراحی فرستنده ها ی مبتنی برنیمه هادی به صورت ماژولار صورت گیرد ودرنهایت قدرت تولیدی توسط ماژولها به روشی با هم ترکیب گرد.این امرسبب می شود که در صورت خرابی یک یا چند ماژول ‘فرستنده ها از کار نیفتدوقدرت خروجی فرستنده بکلی قطع نشود.درنتیجه فرستنده با قدرتی کمتر از مقدار نامی کارکرده وشنودگان همواره صدارادریافت کنند.درحالی که اگر دریک فرستنده لامپی ‘یکی از لامپ های مسیر قدرت خراب شده یا عمرش به پایان برسد ‘فرستنده خاموش می شود واین امری است که ازدیدگاه گردانندگان سازمانهای صداوسیما درهیچ کشوری قابل قبول نیست. حسن دوم طراحی ماژولاردراین است که می توان ماژولهای قدرت را به تنهایی حفاظت کردودرصورت بروز خرابی فقط ماژول خراب را برای تعمیرازفرستنده خارج کرد.مزیت سوم طراحی ماژولار که بیشتر برای تولیدکنندگان اهمیت دارد ‘امکان تولید قدرتهای بالاتر با ترکیب جدیدی ازفرستنده های کم قدرت تر است در این نوشتار سعی داریم به معرفی ساختار واجزای تشکیل دهنده فرستنده های نصیر بپردازیم

فهرست مطالب

مقدمه

شرحی مختصردرمورد تاریخچه شرکت نصیرموج گسترش

ساختار فرستنده

۱-بخش منابع تغذیه DC power supplies

۱-۱ تغذیه پرقدرت

۱-۲ تغذیه کم قدرت

۲-محرک RF

۲-۱ مجموعه مدارهای محرک RFدردرون سینی کنترل اصلی

۲-۱-۱ اسیلاتور فرکانس کریر

۲-۱-۲ پیش تقویت کننده RF

۲-۱-۳ راه انداز RF

۲-۱-۴ فیلتر فرکانس کریر

۲-۲مجموعه مدارهای محرکRFمربوط به سلول های قسمت

۲-۲-۱ راه انداز RF

۲-۲-۲ فیلتر فرکانس کریر

-۳مدارPWMوکنترل قدرت

۳-۱ کنترل مقدار قدرت خروجی فرستنده PLC

۳-۲ مولد پالس PWM(PWMG

۳-۲-۱ تولید پالس PWM

۳-۲-۲ جبران سازی تغییرات برق شهر

۳-۳ تقویت اولیه پالس PWM

۳-۴ کنترل وضعیت قدرت فرستنده PSC

۴-مدارهای حفاظت

۴-۱ سیستم حفاظت عمومی فرستنده

۴-۲ سیستم حفاظت ماژولهای قدرت فرستنده MWJD50

۴-۲-۱ بخش حفاظت دما

۴-۲-۲ بخش حفاظت جریان

۴-۲-۳ بخش راه انداز PWM

۴-۲-۴ بخش نمایش دهنده

۴-۳ مدار مولد ولتاژهای مرجع یا PLG

۵-قسمت مونیتورینگ

۵-۱ نمایش وضعیت عملکرد فرستنده

روش اندازه گیری قدرت مستقیم وقدرت باز تابنده

۵-۲ خطاهای سیستم

۵-۲-۱ خطاهای اساسی

۵-۲-۲ خطاهای غیر اساسی

۵-۲-۳ خطاهای اخطاری

۵-۳ فرمانهای سیستم

۵-۳-۱ کلید فشاری off , stand by

۵-۳-۲ فرمانهای فعال یا غیر فعال کردن فرستنده

۵-۳-۳ فرمان reset

۵-۳-۴ فرمان Manual/auto power on

۵-۳-۵ تنظیم قدرت خروجی

۵-۳-۶ کلید سرویس service key

منابع

اختصارات

فهرست شکلها و نمودارها

شکل(۱ دیاگرام بلوکی کلی فرستنده

شکل(۲ دیاگرام بلوکی بخش تغذیه فرستنده

شکل(۳ دیاگرام بلوکی منبع تغذیه پر قدرت فرستنده

شکل(۴ دیاگرام بلوکیقسمت محرکRF

شکل(۵ شماتیک مدار راه انداز -۴ RFماسفتی سینی کنترل

شکل(۶ شماتیک مدار راه انداز-۸ RF ماسفتی در سینی RF

شکل(۷ بلوک دیاگرام مدارمولد PWMوکنترل قدرت

شکل(۸ دیاگرام بلوکی سیستم مولد پالس PWM

شکل(۹ دیاگرام بلوکی سیستم جبران ساز تغییرات برق شبکه

شکل(۱۰ دیاگرام بلوکی کامل سیستم تقویت کننده سیگنال PWM

شکل(۱۱ دیاگرام بلوکی کارت حفاظت PMCC

شکل(۱۲ نمای صفحه جلوئی کارت های حفاظت PMCC

دانلود کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا با تکنولوژی نیمه هادی

گزارش کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا با استفاده از تکنولوژی نیمه هادی گزارش کاراموزی مهندسی مخابرات دانلود کاراموزی مخابرات خرید کاراموزی مخابرات کاراموزی فرستنده توان بالا کارورزی مخابرات دانلود کارورزی مخابرات کارورزی فرستنده توان با فرستنده های رادیویی توان بالا بااستفاده ازتکنولوژی نیمه هادی گزارش کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا بااستفاده ازتکنولوژی نیمه هادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *